Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti zabezpečenia vnutroštátnej a medzinárodnej autobusovej dopravy s kvalitným vozovým parkom, stabilným zázemím a vysokou progresiou.
Viac o našej spoločnosti: www.bustransport.sk