Charakteristika spoločnosti

Už 25 rokov je vydavateľstvo Business Media One jednotkou na trhu v oblasti odborných titulov zameraných na stavbu a architektúru.
Neoddeliteľnou súčasťou vydavateľstva sú populárne časopisy s množstvom ocenení, ako Môj dom a Rodinný dom.
Business Media One sa prezentuje tou najširšou inšpiráciou a najkvalitnejšou architektúrou, najnovšími technológiami a postupmi.