Charakteristika spoločnosti

BULLI KEBAB, s.r.o. spoločnosť so stabilným zázemím a dobrým menom na trhu.