Charakteristika spoločnosti

Firma pôsobiaca v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. Hlavná činnosť spočíva vo výrobe el. energie a tepla. V tomto sektore pracujeme a máme skúsenosti už viac ako 20 rokov. Modernizujeme a rozvíjame aj iné činnosti súvisiace s energetikou ako doprava a drvenie drevnej biomasy. V našej spoločnosti máte možnosť profesijne rásť a napredovať.