Charakteristika spoločnosti

Firma pôsobiaca v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie.