Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť BTT s.r.o. je činná v oblasti nakladania s odpadom, environmentálnych služieb a služieb cestovného ruchu, v rámci ktorých prevádzkuje hotelový rezort Malvázia v obci Prievaly na Záhorí.