Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb, činnosť špecialistu a technika požiarnej ochrany, kurzy a školenia v oblasti BOZP a PO, civilná ochrana, služby ADR, revízie VTZ tlakových, zdvíhacích a elektrických, kontroly detských ihrísk, kontrola a čistenie komínov, deratizačné práce. Ďalšie informácie nájdete na www.btspo.sk

Ponuky práce: BTS-PO, s.r.o.

1 - 1 z 1