Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb, činnosť špecialistu a technika požiarnej ochrany, kurzy a školenia v oblasti BOZP a PO, civilná ochrana, služby ADR, revízie VTZ tlakových, zdvíhacích a elektrických, kontroly detských ihrísk, kontrola a čistenie komínov, deratizačné práce. Spoločnosť zamestnáva 22 odborných pracovníkov v oblasti PO a BOZP. Ďalšie informácie nájdete na www.btspo.sk