Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosťou, ktorá vlastní a spravuje súbor nehnuteľností v atraktívnej lokalite blízko bratislavského letiska.