Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí v automobilovom priemysle