Charakteristika spoločnosti

Chemická čistiareň a práčovňa