Charakteristika spoločnosti

Broker Consulting, a.s. je spoločnosť s viac ako 20 ročným úspešným pôsobením na trhu komplexného finančného plánovania. Následne otvorila aj úspešnú sieťovú realitnú kanceláriu, ktorá v prepojení s financovaním zabezpečuje plynulý chod obchodu s klientom a možnosť vyšších príjmov.
Vďaka overenému know-how, systému podpory a šírke produktov, patríme v Čechách a na Slovensku medzi najžiadanejšie spoločnosti v týchto oblastiach.
Máme vynikajúcu reputáciu a vykazujeme permanentný nárast klientov a obratu.