Charakteristika spoločnosti

Britská obchodná komora je neziskové občianske združenie zaoberajúce sa rozvojom vzájomných vzťahov a obchodných iniciatív medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Slovenskou republikou.