Charakteristika spoločnosti

Našim cieľom je poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť v rámci rôznych miest na Slovensku.