Charakteristika spoločnosti

KTO SME?
Sme dynamicky sa rozvíjajúca, finančne stabilná, spoľahlivá slovenská spoločnosť, pôsobiaca v medzinárodnej kamiónovej doprave, ktorá podporuje zosúladenie rodinného a pracovného života.
Hlavnou víziou spoločnosti je byť špecialistom v preprave do Nemecka, ktorý je maximálne spoľahlivý smerom k dodávateľom, odberateľom i zamestnancom. Vieme to dosiahnuť hlavne preto, lebo svoju prácu všetci robíme morálne a so srdcom.

Ponuky práce: BRAVO LOGISTICS, s. r. o.

1 - 1 z 1