Riaditeľa/riaditeľky organizácie správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SCBSK)

Bratislavský samosprávny kraj

Miesto práce
Čučoriedková 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
2 300 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť organizácie s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku v zmysle platných právnych noriem;
• vykonávať analytickú činnosť v súvislosti s návrhom plánu a rozpočtu organizácie;
• analyzovať a vyhodnocovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami organizácie;
• vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami;
• zodpovedať za dodržiavanie počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov;
• vykonávať práce vo verejnom záujme súvisiace so zabezpečením správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK;
• realizácia procesu verejného obstarávania súvisiaca s plnením úloh organizácie;
• spracovávanie podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania zo strany BSK;
• výkon správy, údržby a ďalších povinností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon a v súlade s rezortnými technickými predpismi na úseku správy a údržby

Informácie o výberovom konaní

Ponúkaný plat: od 2.300,- € + výkonnostné benefity (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov)

Termín nástupu: dohodou – predpoklad k 01.07.2021

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer v zmysle z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na dobu určitú 1 rok s úpravou na dobu neurčitú (po splnení zákonného predpokladu, ktorým je vymenovanie Zastupiteľstvom BSK podľa § 11 ods. 2 písmeno h/ zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch) so skúšobnou dobou 6 mesiacov.

Ďalšie požiadavky na uchádzača:
• znalosť cestného zákona č. 135/1961 Zb. a rezortných technických predpisov súvisiacich so správou údržbou ciest a rozpočtových pravidiel verejnej správy;
• znalosť zákona o verejnom obstarávaní a stavebného zákona;
• všeobecný právno-ekonomický prehľad v rámci riadenia;
• organizačné, manažérske a komunikatívne zručnosti;
• schopnosť viesť pracovný tím a motivovať podriadených zamestnancov;
• spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme;
• bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená kópia);
• profesijný životopis s uvedením referencie;
• súhlas pre potreby vyžiadania výpisu z registra trestov;
Priebeh výberového konania:
S uchádzačmi, ktorí splnia stanovené podmienky sa uskutoční osobný pohovor.

Požadované doklady je potrebné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava do 07.05.2021. Obálku s materiálmi označiť „Výberové konanie – Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja“, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava“ Neotvárať ! Na osobný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky.

Výberová komisia zhodnotí uchádzačov pridelením bodov za jednotlivé posudzované oblasti. Žiaden z uchádzačov nemá právny nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy ani na vznik žiadneho pracovnoprávneho vzťahu. Vymenovanie riaditeľa je v kompetencii Zastupiteľstva BSK a to na návrh predsedu BSK.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

prax v oblasti správa a údržba ciest výhodou
5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj - verejná správa

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
http://www.bratislavskykraj.sk
ID: 4068498  Dátum zverejnenia: 26.4.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 2 300 EUR/mesiac