Charakteristika spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj - verejná správa