Charakteristika spoločnosti

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko /BKIS/ je príspevková organizácia zriadená hl. mestom SR Bratislava, ktorá v rámci hlavnej činnosti vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Od roku 2010 je súčasťou umeleckej scény BKIS Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava. Okrem hlavnej činnosti BKIS vykonáva aj podnikateľskú činnosť v rozsahu uvedenom v živnostenských listoch.
Bližšie informácie o organizácie získate na stránke: www.bkis.sk

Ponuky práce: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

1 - 3 z 3