Vedúci odd. Stratégie, projektov a destinačného manažmentu BTB (Ref. č.: OSPDMBTB)

Bratislava Tourist Board

Miesto práce
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo námestie, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Január 2020, resp. podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
od 1500,- EUR/mesiac, resp. podľa skúseností uchádzača, odmeny podľa dosiahnutých výsledkov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

a) výskum trhu a stratégií, poradenstvo a konzultácie
• vypracúvanie analýz a strategických zámerov, výkon koncepčných a koordinačných aktivít na území Bratislavy,
• spracovávanie marketingového prieskumu trhu cestovného ruchu,
• poskytovanie súčinnosti orgánom štátnej správy, samosprávy a členským organizáciám,
b) projektové a dotačné riadenie
• vypracúvanie a koordinácia finalizácie dokumentácie pre čerpanie externých finančných zdrojov pre hlavnú činnosť organizácie, vrátane vyúčtovania a vyhodnotenia podľa náležitostí poskytovateľa – dotácie, granty, projekty (napr. projekt na dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR, ev. iné)
• dohliadanie na implementáciu projektov, zúčtovanie žiadostí o platbu, príprava monitorovacích a hodnotiacich správ k projektom,
• vyhľadávanie zdrojov financovania zamestnávateľa v programoch financovaných Európskou úniou a grantoch poskytovanými inými verejnými alebo súkromnými subjektami,
c) destinačný manažment, sieťovanie subjektov cestovného ruchu, výchovy, vzdelávania a osvety,
• spolupráca s členmi zamestnávateľa, s ďalšími podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi v cestovnom ruchu, so vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami so zameraním na vzdelávanie v cestovnom ruchu, orgánmi verejnej správy, v ktorých kompetencii je rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavy, so záujmovými združeniami, odbornými školami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma aj v zahraničí,
d) medzinárodná spolupráca
• plnenie úloh zamestnávateľa vyplývajúcich z členstva v rôznych medzinárodných organizáciách,
• spolupráca s obchodno-ekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí v oblasti propagácie turistických atraktivít
e) prezentácia destinácie Bratislava a organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board na rôznych fórach so zameraním na turizmus doma i v zahraniční.

Zamestnanecké výhody, benefity

• príjemné pracovné prostredie
• účasť na vzdelávacích podujatiach
• možnosť kariérneho rastu
• počítač, mobilný telefón
• multisport karta
• team buildingové aktivity

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov
• štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
• motivačný list so zdôraznením predpokladov a skúseností pre pracovnú pozíciu vrátane kontaktov pre poskytnutie referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov

Uchádzačov žiadame o zaslanie životopisu e mailom na adresu [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

16.12.2019 (ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

cestovný ruch, manažment, marketing, regionálny rozvoj

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1) a Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• skúsenosti v práci v OOCR/KOCR/cestovnom ruchu výhodou
• skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z externých zdrojov (EU fondy, dotácie, ...)
• výborná znalosť angličtiny, prezentačné schopnosti v anglickom jazyku, prípadne v ďalších jazykoch výhodou
• výborné komunikačné zručnosti a kvalitný písomný prejav
• koncepčné a analytické myslenie
• aktívny a zodpovedný prístup k zvereným úlohám
• precíznosť a presnosť pri plnení úloh
• kreativita, flexibilita
• organizačné a plánovacie schopnosti
• samostatnosť
• praktické skúsenosti s prípravou strategických a koncepčných materiálov
• znalosť Bratislavy, podnikateľského prostredia a cestovného ruchu
• znalosť zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, prehľad v aktuálnych strategických a koncepčných materiáloch BTB, Hlavného mesta SR, Bratislavského samosprávneho kraja a MDV SR týkajúcich sa cestovného ruchu
• znalosť zákonov č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č . 431/2002 Z. z. o účtovníctve, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní výhodou
• prehľad a praktické skúsenosti v relevantných domácich a medzinárodných dotačných schémach a mechanizmoch výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Bratislava Tourist Board – organizácia destinačného manažmentu a marketingu rozvíja a promuje Bratislavu vo všetkých formách cestovného ruchu, podporuje jej prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu. Iniciuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojich turistických informačných centier v historickom centre mesta a na ďalších vstupných bodoch do destinácie.
Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.

Počet zamestnancov

20-24 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Bratislava Tourist Board
Šafarikovo nám. 3, P.O.BOX 349
811 02 Bratislava
http://www.visitbratislava.com/sk/

Kontakt

ID: 3822700  Dátum zverejnenia: 2.12.2019  Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1500,- EUR/mesiac, resp. podľa skúseností uchádzača, odmeny podľa dosiahnutých výsledkov