Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí a neustále sa rozvíja na trhu ako správca bytových domov v rôznych častiach Bratislavy s prevažným zameraním na novostavby s vyšším štandardom bývania.