Charakteristika spoločnosti

spoločnosť špecializovaná na predaj a distribúciu pesticídov v SR