Charakteristika spoločnosti

Brantner je vedúcim partnerom pre slovenské obce, občanov aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve. Pre svojich klientov máme k dispozícii široké portfólio environmentálnych služieb, sme garantom kvalitných a moderných riešení zberu, zneškodňovania či zhodnocovania odpadov.

Zobraziť celú charakteristiku
Sme hrdí na naše korene, tradičné hodnoty, popri tom sa náš pohľad upiera neustále do budúcnosti. Trvalá udržateľnosť a inovácie sú pre nás príležitosťou a zabezpečujú budúcnosť podnikania v globálnom hospodárstve.

V našej Brantner rodine neustále kladieme dôraz na zdravie, bezpečnosť, rozvoj či ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov. Sme zamestnávateľom pre 2500 ľudí v šiestich krajinách Európy, na meniacom sa trhu odpadového hospodárstva máme svoje významné miesto od r. 1936.

Skryť celú charakteristiku