Charakteristika spoločnosti

spoločnosť poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, čistenia mesta a údržby verejného osvetlenia