Charakteristika spoločnosti

Skupina Brantner – ešte aj dnes 100% rodinný podnik – má na území Európy zastúpenie v šiestich štátoch, zamestnáva 2.500 spolupracovníkov a má v nasadení približne 720 vozidiel. Sme hrdí na naše korene, tradičné hodnoty, popri tom sa náš pohľad upiera neustále do budúcnosti. Inovácie sú pre nás príležitosťou a zabezpečujú budúcnosť podnikania v globálnom hospodárstve.

Zobraziť celú charakteristiku
Poslaním skupiny Brantner je prinášať inovatívne myšlienky do komunálnych služieb mestám a obciam, využívať a rozvíjať efektívnejšie a ekologickejšie formy zhodnocovania odpadov s ohľadom na naše životné prostredie.

Produktové portfólio: Odpadové hospodárstvo pre mestá, obce, podnikateľov a priemysel, Čistenie mesta, Kontajnerová služba, Vykonávanie separovaného zberu a kompostovanie odpadov, Čistenie komunikácií, Zimná údržba, Starostlivosť o zelené plochy, kosenie, Odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: Brantner Fatra s.r.o.

1 - 3 z 3