Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Brantner Altgas s.r.o., je jedno z prvých zariadení na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel svojho druhu na Slovensku.
V tomto zariadení je moderná, veľkokapacitná technológia, kde sa mechanicky upravujú a kombinujú rôzne typy odpadov, ktoré slúžia ako alternatívne palivo pre cementársky priemysel.

Zobraziť celú charakteristiku
Jedinečnosť tohto zariadenia spočíva v ekologickom prístupe pri výrobe cementu, kde sa namiesto prvotných surovín, ktoré sú vyčerpateľné, využíva palivo založené na odpadoch, ktoré sme vytvorili a ktoré by skončilo na skládkach.
Takto sa využíva energetický potenciál inak zneškodňovaného odpadu z domácností a priemyslu a tým šetrí naše suroviny a naše životné prostredie.

Skryť celú charakteristiku