Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá už vyše 50 rokov špeciálnym odvetvím poľnohospodárstva – chovom moriek a dodávaním násadových morčacích vajec a jednodenných moriek.