Charakteristika spoločnosti

Krízové centrum Brána do života ponúka ženám bezplatné ubytovanie a bezplatné sociálnoprávne poradenstvo, psychologickú podporu pre ženy a ich deti. Kľúčovým prvkom, ktorý Bezpečné ženské dom ženám a ich deťom poskytuje, je ich posilnenie k tomu, aby prevzali kontrolu nad svojím životom. Pocit bezpečia a prijatia poskytuje klientkam, možnosť zotaviť sa a získať energiu pre budovanie nového života. Bezpečný ženský dom by mal dočasne nahrádzať domov. Preto by mal poskytovať okrem „strechy nad hlavou“ ženám a deťom aj komplexnú starostlivosť, ktorá odráža ich špecifické potreby. Špecifikom Bezpečného ženského domu je, že sa poskytujú bezplatné komplexné služby. Psychologické poradenstvo, sociálne aj právne poradenstvo. Nemenej dôležité je tiež vytváranie priestoru pre spoločné aktivity, podporné skupiny a pre ďalšie vzdelávanie. Všetky aktivity smerujú k tomu, aby ženy mali priestor, kde sa môžu postupne uzdraviť z tráum a ďalších dôsledkov násilia, ktoré v minulosti zažili.