Charakteristika spoločnosti

Poskytujeme prepravu tovaru už od roku 2013.