Charakteristika spoločnosti

Preventívne ochranné služby.
Bezpečnostnotechnická služba, pracovná zdravotná služba.
Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia.

Ponuky práce: BOZPO, s.r.o.

1 - 1 z 1