Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá čistiacimi službami a personálnymi službami.