Charakteristika spoločnosti

spoločnosť prevádzkuje kaviareň a cukráreň, ponúka vyššie kaviarenské služby