Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť je stavebno-montážna spoločnosť, ktorá sa venuje kompletnej realizácii stavieb ale hlavne sa zameriavame na montážne práce. Dlhodobo pôsobíme v zahraničí ale aj na Slovensku. Momentálne spolupracujeme so 150-170 pracovníkmi, ktorí pracujú pod našou záštitou na aktuálnych projektoch.
Montážne práce sme vykonávali vo viacerých štátoch sveta, prevažne v Nemecku a Francúzsku, ale takisto v Belgicku, Luxemburgu, Izraeli, Senegale, Švajčiarsku a Švédsku. Zameriavame sa na montáž fotovoltaických elektrární, montovanie oceľových konštrukcií, hliníkových a sklenených fasád, trapézových plechov a ale aj na stavebné práce.