Charakteristika spoločnosti

Spolocnosť sa zaoberá prevádzkovaním kaderníckych salónov.