Charakteristika spoločnosti

spoločnosť zaoberajúca sa cestovným ruchom a gastronómiou