Charakteristika spoločnosti

BOSKOP Poľnonákup Trenčín a.s., vznikla koncom 90-tych rokov. Zameriava sa prevažne na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre poľnohospodárske zvieratá a skladovanie agrokomodít a ich pozberovú úpravu.