Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je strojárska výroba, veľkoobchodný a maloobchodný predaj so zameraním na uzavreté oceľové profily z pásky valcovanej za tepla (oceľové rúry, trubky, jakle - obdĺžnikový, štvorcový profil)
Kvalita výrobkov BOPE Steel, s.r.o. je zaručená certifikátmi EN ISO 9001:2008 a zodpovedá prísnym domácim a medzinárodným normám zabepečujúcich vysokú kvalitu výrobkov a služieb v Európskej únii.