Charakteristika spoločnosti

Menšia reklamná agentúra zameraná na ľudský prístup s príjemnou atmosférou.