Charakteristika spoločnosti

Ponuka služieb spoločnosti Boomerang Smartmedia:
- štandardné indoorové médiá
- neštandardné riešenia indoorových aj outdoorových médií
- široké pokrytie a nové siete médií
- bohaté, niekoľkoročné skúsenosti v reklame