Charakteristika spoločnosti

Software house - návrh a realizácia zákazkových informačných systémov.