Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť s 20 ročnou tradíciou a stabilným postavením na trhu v oblasti cestovného ruchu pre deti a mládež.
Produkty:
školy v prírode
letné tábory
detské animácie a akcie pre firmy