Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť bojlerservis s.r.o. je špecialista v oblasti servisu ohrievačov vody a vykurovania na Slovensku.