Charakteristika spoločnosti

BOIRON SK, s.r.o. zabezpečuje na Slovensku registráciu, dovoz, distribúciu a obchodno-marketingovú propagáciu humánnych homeopatických liekov, výživových doplnkov, farmaceutickej kozmetiky z laboratórií BOIRON. V spolupráci so zdravotníckou odbornou verejnosťou slúžime pacientom v ich snahe o udržanie alebo navrátenia zdravia pomocou registrovaných účinných a bezpečných voľno predajných liekov, výživových doplnkov a kozmetiky, vyvíjaných a vyrábaných výlučne z vysoko kvalitných prírodných ingrediencií a pod prísnym GDP dohľadom a v súlade s platnou legislatívou.