Charakteristika spoločnosti

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. je členom finančnej skupiny BNP Paribas Cardif, ktorá bola založená v roku 1973 vo Francúzsku a je dlhodobo popredným globálnym poskytovateľom služieb v oblasti bankopoistenia. V súčasnosti pôsobí v 40 krajinách sveta, pričom spolupracuje s viac ako 150 významnými bankami a inými finančnými inštitúciami.