Charakteristika spoločnosti

poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, lekáreň