Charakteristika spoločnosti

Blue Boson Slovensko www.blueboson.eu,
implementácia revolučnej technológie v energetike a vodohospodárstve