Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Blue Boson SE.

Zobraziť celú charakteristiku
Sme slovenská spoločnosť so sídlom v Bratislave. Naša patentovaná metóda a zariadenia prinášajú dvojcifernú úsporu nákladov pri produkcii elektrickej energie, tepla alebo chladu úpravou vody, pary alebo akýchkoľvek ďalších kvapalných a plynných médií.

Hodnoty spoločnosti.

Pomocou férovosti, integrity, zodpovednosti, bezpečnosti, vášne, pokory, rešpektu a profesionality vytvárame autentickú firemnú kultúru. Naše hodnoty sú súčasťou našej DNA. Hovoria o nás, kto sme, usmerňujú s kým spolupracujeme, aj to, ako konáme.

Smerom k ekologickej budúcnosti.

Zmena klímy zapríčinená predovšetkým činnosťou človeka môže mať katastrofálne následky pre život nás všetkých. Energetika je chrbticou svetového hospodárstva. Palivá a energiu spotrebovávame pri výrobe elektriny, tepla, chladu a pri výrobných procesoch v priemysle. Postup, akým energiu získavame a užívame, sa zásadným spôsobom odráža na kvalite životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Zvýšená energetická účinnosť je jednou z metód, ktorú možno nasadiť dostatočne rýchlo a v dostatočnej miere na to, aby sme žili vo svete, v ktorom naše zdravie a predovšetkým budúce generácie získajú.

Inteligentné podnikanie.

Nastal čas, aby ste do svojho bežného podnikania pridali nový, ekologický rozmer. Znižovanie produkcie emisií do ovzdušia a vody, nižšia spotreba palív, menej skleníkových plynov, menej chemických látok – to všetko je súčasťou inteligentného podnikania.

Kariéra.

Blue Boson SE vám ponúka príležitosť na rast a rozvoj vašej kariéry. Hľadáme premýšľajúcich ľudí s vášňou a zručnosťami na rôznych pracovných pozíciách a profesijných oblastiach. Ak máte radi nové výzvy a skúsenosti z oblasti strojárstva, dizajnu, materiálových technológií alebo predaja, pošlite nám, prosím, sprievodný list a váš životopis na email.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky spoločnosti e-mailom