Charakteristika spoločnosti

Komplexné elektroinštalačné práce - od projektovej dokumentácie cez realizáciu až po revíznu správu
Montáž a opravy bleskozvodov
Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení
Slaboprúdové rozvody, Štruktúrovaná kabeláž, kamerové systémy
Elektrické prípojky rodinných domov a staveniskové prípojky, prekládky el. meraní
Revízie elektrických zariadení