Charakteristika spoločnosti

Obnova bytových domov:
- Rekonštrukcie fasád
- Čistenie fasád
- Obnova interiérových priestorov
- Výmena okien a dverí
- Komplexné elektroinštalačné práce