Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

súkromná bezpečnostná služba, vykonávanie fyzickej ochrany, monitorovanie objektov napojených na PCO, zabezpečenie kultúrnych, spoločenských podujatí.
V životopisoch uveďte: Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti Black PATROL s r.o., so spracovaním svojich osobných údajov, pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle zak. c. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.