Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodnou a vnútroštátnou kamiónovou dopravou