Charakteristika spoločnosti

reštaurácia, pizzeria