Charakteristika spoločnosti

Strojárska firma zaoberajúca sa výrobou komponentov určených na obrábanie pôdy a príslušenstva k žacím poľnohospodárskym strojom.