Charakteristika spoločnosti

Biosynth je inovatívna spoločnosť v oblasti biologických vied, syntézy na zákazku a výrobných služieb. Sme vedci, pre vedcov, ktorí zabezpečujú dodávateľské reťazce s konzistentnou kvalitou po celom svete. Vyrábame a odoberáme širokú škálu chemických a biochemických produktov a sme hrdí na to, že dodávame produkty, ktoré iní nedokážu. Sme odborníci na komplexnú chémiu, peptidy a kľúčové biologické suroviny. Poskytujeme celý rad produktov a služieb na podporu výskumu a vývoja v oblasti prírodných vied s viac ako pol miliónom produktov v našom výskumnom katalógu a stovkami ďalších komplexných projektov a výrobných služieb.

Zobraziť celú charakteristiku
Biosynth is an innovative life sciences reagents, custom synthesis and manufacturing services company. We are by scientists, for scientists, securing supply chains with consistent quality, across the globe. We manufacture and source a vast range of chemical and biochemical products and take pride in delivering products that others cannot. We are experts in complex chemistry, peptides and key biological raw materials. We provide a full range of products and services to support life science research and development, with more than half a million products in our research catalog and hundreds of complex manufacturing service projects.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: Biosynth s. r. o.

1 - 3