Charakteristika spoločnosti

Skupina Biosynth, zaoberajúca sa organickou chémiou, so svojim sídlom a výrobnou linkou v meste Staad, Švajčiarsko; rozšírila svoje pôsobenie na Slovensko v roku 2016, so zámerom pokrytia rozrastajúcich sa podnikateľských aktivít a nárokov na svoje produkty na svetovom trhu. Kancelária v Bratislave je cenným prírastkom do organizácie Biosynth, ktorá má svoje sídla aj v USA a Číne.
V roku 2018 sa stala skupina Biosynth 100% vlastníkom spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o., ktorú zlučuje so spoločnosťou Biosynth, s.r.o. k 01.01.2019. Zlúčená spoločnosť pokračuje v obchodných aktivitách v rámci EÚ ale aj mimo nej, ako aj s výskumom a vývojom nových chemikálií.

Zobraziť celú charakteristiku
O skupine Biosynth
Biosynth (biosynth.com) je uznávaná spoločnosť s úspešnou históriou na poli biochemikálií pre diagnostiku, farmaceutickom a chemickom priemysle, ako aj v potravinárskych a environmentálnych analýzach. So svojou širokou základňou, pozostávajúcou z vyše 100 000 položiek, je spoločnosť Biosynth vhodným partnerom v priemyselnej aj laboratórnej oblasti.
Medzi hlavné pôsobnosti spoločnosti patria aj rozvojové projekty, malá aj priemyselne široká výroba a v neposlednom rade aj pôsobenie ako celosvetový produktový zdroj.
Skupina BIOSYNTH 14.05.2019 pribrala do svojho portfólia spoločnosť CARBOSYNTH a došlo v tomto smere aj k premenovaniu skupiny na BIOSYNTH CARBOSYNTH. Touto fúziou sa ešte viac upevnila pozícia skupiny na svetovom trhu a aj rozšírila portfólio služieb a produktov.

Skryť celú charakteristiku