Skupina Biosynth, zaoberajúca sa organickou chémiou, so svojim sídlom a výrobnou linkou v meste Staad, Švajčiarsko; rozšírila svoje pôsobenie na Slovensko v roku 2016, so zámerom pokrytia rozrastajúcich sa podnikateľských aktivít a nárokov na svoje produkty na svetovom trhu. Kancelária v Bratislave je cenným prírastkom do organizácie Biosynth, ktorá má svoje sídla aj v USA a Číne.

O skupine Biosynth
Biosynth (biosynth.com) je uznávaná spoločnosť s úspešnou históriou na poli biochemikálií pre diagnostiku, farmaceutickom a chemickom priemysle, ako aj v potravinárskych a enviromentálnych analýzach. So svojou širokou základňou, pozostávajúcou z vyše 100 000 položiek, je spoločnosť Biosynth vhodným partnerom v priemyselnej aj laboratórnej oblasti.
Medzi hlavné pôsobnosti spoločnosti patria aj rozvojové projekty, malá aj priemyselne široká výroba a v neposlednom rade aj pôsobenie ako celosvetový produktový zdroj.

Ponuky práce: Biosynth, s. r. o.

1 - 1 z 1